Bourovec cerový - Eriogaster rimicola

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Asi nejvzácnější z našich bourovců, v ČR jen na jižní Moravě, způsob života nedostatečně známý

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé doubravy s výskytem mladých dubů v podrostu

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, samice je klade na větve starých dubů, snůšku kryje tmavošedými chloupky ze zadečku. Dospělé housenky se kuklí v charakteristických soudečkových kokonech, vytvořených dovedně těsně kolem budoucí kukly a neprodyšných, takže housenka musí v jejich stěně vytvořit několik důmyslných dýchacích otvorů a navíc připravit rýhu, kde se při líhnutí motýla odklopí víčko (vidět na fotografii). Na rozdíl od příbuzných druhů E. lanestris - (kde housenky žijí ve velkých pavučinových hnízdech společně až do předposledního instaru) a E. catax - (jehož housenky vytvoří jen menší síťku na keři trnky a rozlézají se již před dospělostí i daleko od hnízda i na jiné druhy rostlin), nevytvářejí housenky E. rimicola patrně žádné hnízdo a rozlézají se ihned po starém (předpokládám) "rodném" stromě. V dospělosti slézají na zem a putují po okolí, (putující housenky jsem osobně nalézal), často se usazují na nízkých dubech v podrostu, nebo na přízemních větvích dubů, kde se rády sluní. Slunící housenky jsem osobně nacházel pouze na listech dubů, nikdy na kmenech, jak naznačovalo staré české jméno "bourovec korový". Po opuštěných hnízdech na stromech, na nichž jsem housenky našel, jsem často bezvýsledně pátral, než jsem usoudil, že literatura, předpokládající stejné chování housenek jako u příbuzných druhů včetně spřádání hnízd, se mýlí. Marně bychom také hledali u kmenů dubů hromadný výskyt kokonů s kuklami, jak je lze běžně nalézt u E. lanestris. Stejnou zkušenost mi potvrdil i L. Traxler s housenkami 1. instaru z již. Evropy. Kladení vajíček na staré, nikoliv křovinaté duby, podle mne stvrzuje skutečnost, že druh se vyskytuje jen v místech se starými dubovými stromy.

Ohrožení a ochrana: Druh vzácný, lokální vázaný na neporušené doubravy