Bourovec ovocný - Gastropacha quercifolia

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: