Bourovec trávový - Euthrix potatoria

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Okolí rybníků struh, mokré louky, nivy

Živná rostlina: Vysoké, širokolisté trávy, rákos

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, které již od září sedí na stéblech trav většinou hlavou dolů a přijímají potravu jen velmi málo. Někdy je najdeme kolem různých rybníčků ve větším množství. Na jaře změní převážně modro-žlutou barvu na hnědo-žluto -bílo-černou, kuklí se v žlutavém zámotku na stéblech trav.

Ohrožení a ochrana: Vysoušení mokřin, strojní kosení; na vhodných místech často hojný