Brkorožec dubový - Colotois pennaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: