Černopáska kakostová - Pyrrhia umbra

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Heliothinae / Černopásky

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nižší polohy, teplé stráně, louky s porostem některé živné rostliny

Živná rostlina: Kakost, jehlice aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, kukly v zemi přezimují. Dospělci v V.-VII., housenky v VI.-VIII. Dospělci aktivují i ve dne.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh