Hnědásek květelový - Melitaea didyma

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Esper, 1779

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: