Hranostajník vrbový - Cerura vinula

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, lesní okraje, okolí lesních cest, vlhké louky s porosty keřových vrb a topolů

Živná rostlina: vrby a topoly

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v pevném zámotku, zhotoveném obvykle na kůře živného stromu, na trouchnivém dřevě apod. (Pro názornost je jeden zámotek otevřen a je vidět nezvykle zavalitá kukla (aby se vešla do oválného zámotku)- podle širokého krytu na hřebínková tykadla víme, že je samčí. Housenky patří mezi naše nejkuriosnější - pošinky (poslední pár nepravých nohou) mají změněny na trubičkové přívěsky, které v ohrožení vztyčují a z nich navíc vysoukají červená vlákna (viz), mohutnou hlavu zatáhnou do do prvního článku, čímž vynikne rudé zarámování, černé tečky nyní vypadají jako oči a z otvoru pod čelistmi mohou navíc vystříknout odpudivou kapalinu. Přitom všem je ale housenka absolutně neškodná! Na obrázku je i netypická housenka s prodlouženou sedlovou hnědou skvrnou až k panožkám. Připomíná tak trochu housenku příbuzného druhu C. erminea, kde je ale prodloužení nad panožkami bílé. U typické housenky vinula končí skvrna nad polovinou boku. Před kuklením housenka ztratí zelenou barvu, je načervenale šedá a hledá si obvykle na kmenu stromu místo, kde - pokud najde trouchnivé dřevo -pro sebe mohutnými kusadly vyhlodá prohlubeň, tu zapřede a pokryje vyhlodanými "pilinami"(viz); pokud je dřevo tvrdé, vytvoří na povrchu nenápadnou bulku, do které zapřede kousky kůry (viz) takže kuklu můžeme nalézt jen náhodou. Zato paraziti- lumci velkou část kukel najdou a nakladou do nich svá vajíčka.

Ohrožení a ochrana: Kdysi hojný druh v poslední době značně vymizel