Hřbetozubec drnákový - Drymonia querna

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Dubové lesy v nížinách a teplých středních polohách

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Druh vyhledává většinou nezapojené nižší dubové stromy a keře, housenky se často zdržují na spodních větvích

Ohrožení a ochrana: Na vhodných místech hojný, neohrožený