Lišaj lipový - Mimas tilliae

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: