Lišaj šeříkový - Sphinx ligustri

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Hojnější v nižších polohách, zahrady, parky, louky s křovinatými porosty

Živná rostlina: Šeřík, ptačí zob, tavolník, jasan ad., především osamocené keře na okraji cest, luk a pod. Na obr. dospělce na zdi č. 3 sedí lišajovi na křídle mikro Oegoconia uralskella-(deter. Ing. J. Liška), které si vybralo nejtmavší místo na osvětlené bílé ploše, kde by bylo nápadné.

Životní cyklus: Monovoltinní, v teplých rocích i bivoltinní, přezimuje kukla v zemi

Ohrožení a ochrana: Motýl býval hojnější, ale vzhledem k tomu, že populace je posilována příletem z jihu. zatém není ohrožen