Okáč ječmínkový - Lasiommata maera

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: