Osenice zemáková - Noctua fimbriata

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Schreber, 1759

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: