Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Esper, 1779

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: