Přástevník fialkový - Coscinia cribraria

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, písčiny s porosty borovic či dubů, a vřesu, občas i okraje rašelinišť.

Živná rostlina: Vřes, trávy, borůvčí, nízké rostliny

Životní cyklus: U nás monovoltinní, přezimuje housenky, na potravě od časného jara. Dospělci jsou ve dne méně aktivní, než přástevník jestřábníkový (C. striata). Na vyobrazení na potravě ve dne hynoucí parasitovaná housenka.

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácný druh.