Přástevník pomněnkový - Utetheisa pulchella

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: