Rudokřídlec půvabný - Miltochrista miniata

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Förster, 1771

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: