Různorožec černopásý - Alcis bastellbergeri

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Hirschke, 1908

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: