Soumračník čárečkovaný - Thymelicus lineola

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Ochsenheimer, 1806

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: