Srpokřídlec lipový - Sabra harpagula

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Autor: Esper, 1786

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: