Štětconoš ořechový - Calliteara pudibunda

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: