Světlokřídlec luční - Siona lineata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Scopoli, 1763

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: