Vztyčnořitka topolová - Clostera anachoreta

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Porosty osyk a dalších topolů

Živná rostlina: Topoly a vrby, nejčastěji osyky v otevřených světlinách, lemech potoků apod.

Životní cyklus: Bivoltinní, let IV.-V., a VII. - IX., housenky V.-VI. a VII.-X. Dospělci podobní druhu C. curtula, od něhož se liší tmavou skvrnkou pod tmavohnědým apexem předních křídel

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh