Zejkovec dvoutubý - Odontopera bidentata

Rod: Ennominae/ Zejkovci

Autor: Clerck, 1759

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: