Zubočárník černobílý - Thera britannica

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Alsophilinae / Temnoskvrnáči

Autor: Turner, 1925

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: