Zubočárník lipový - Chloroclysta siterata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nížiny až pahorkatiny, listnaté a smíšené lesy, parky

Živná rostlina: Dub, javor, bříza, javor, lípa aj., ovocné stromy, trnka

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují motýli, VIII.-VI., housenky v VI.-VIII. Druh s typickým postojem v sedě je barevně proměnlivý.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh