příprava -

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor:

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: