Babočka bodláková - Vanessa cardui

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Pole, louky, cesty, stepi v nížinách i horách - migrující druh rozšířený v řadě světadílů- ubiquist

Živná rostlina: Široké spektrum rostlin, v Evropě hlavně bodláky, pcháče, ad. ad.

Životní cyklus: Všudypřítomný druh, u nás obvykle bivoltinní, přezimují dospělci, populace pravidelně doplňována příletem z jihu. Housenky žijí v lehce zapředených listech nebo v řídké pavučince, mezi stonky pcháčů, bodláků a řady nejrůznějších dalších rostlin v níž je shromážděn i trus. První dva instary vykusují pod pavučinkou jen spodní nebo svrchní zelenou vrstvu listu, blanka zůstane jako okénko neporušena (viz foto). V Portugalsku jsem nalezl kukly volně zavěšené pod převislým krytem, v zastíněné mezeře mezi domky. Živnou rostlinou byl drnavec. Jedna z kukel byla parazitována drobounkými, zlatými vosičkami, viz posl. obrázek kukel. První. červenohnědá kukla je focena několik minut po svlečení housenčí pokožky, za několik hodin zesvětlá, dostane kresbu a zlaté skvrnky na hřbetu.Čerstvě vylíhlího motýla s exuvií kukly a kapkami červeného mekonia, které při líhnutí někteří motýli vypouštějí, jsem fotografovl v Jižní Africe(obr.). Titulní obrázek dospělce je pořízen v USA v okolí S. Franciska.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený kosmopolitní druh