Dřevobarvec vlochyňový - Lithophane lamda

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Rašeliniště, podmáčené lesy s porosty živných rostlin

Živná rostlina: Vlochyněm borůvka, topoly, břízy aj.

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: