Lišaj kyprejový - Deilephila porcellus

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, louky, paseky, meze, pastviny, úvozy cest

Živná rostlina: Nejčastěji svízel syřištní a další, méně vrbovka, netýkavka apod.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi. Letová perioda v V.-VII.,housenky v VII.-IX., jsou světloplaché, na potravě jen v noci. Od podobných housenek l. vrbkového se spolehlivě poznají podle chybějící ostruhy na posl. článku - jsou, jako lišaj sám také menší. Některé roky dosti hojný

Ohrožení a ochrana: Zatím rozšířený, ničí se však jeho životní prostředí s porosty svízelu