Přástevník angreštový - Rhyparia purpurata

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Louky a stráně, paseky, světliny

Živná rostlina: Polyfágní housenky žijí na nízkých rostlinách, příl. keřích (trnka aj.).

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, které je občas možné najít i ve dne. Chov není snadný, housenky jsou citlivé na vlhkost, není vhodné chovati více pohromadě.

Ohrožení a ochrana: Druh v Čechách dlouhodobě na ústupu, zatím některé roky ještě na lokalitách Čech občas pozorovatelný, na Moravě hojnější .