Šedavka třeslicová - Apamea scolopacina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Esper, 1788

Biotop: Nížiny a podhůří, vlhké až mokré louky

Živná rostlina: Trávy mokrých luk, např. třeslice

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, housenky na travách, dospělé jen v noci, dospělci v VI.-VIII., kukla v zemi.

Ohrožení a ochrana: neohrožený druh