Zubočárník borůvkový - Dysstroma truncata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Hufnagel 1767

Biotop: Lesy, světliny, paseky. rašeliniště

Živná rostlina: Polyfág, nejrůznější byliny, keře - jahodník, borůvka aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje housenka, let v V.-VII, a VIII., - IX., housenky v VI.-VII. a VIII.-V. Dospělci proměnliví, popsána řada forem.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh