Zubočárník zdobený - Horisme calligraphata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Herrich-Schäffer, 1838

Biotop: Alpské skalnaté světliny lesů, paseky, okolí lesních cest

Živná rostlina: Žluťucha smrdutá, možná i jiné žluťuchy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly, housenky i ve dne na žluťuchách. Jako další druhy vázané na velmi lokální žluťuchy, velmi lokální, většinou vzácná píďalka.

Ohrožení a ochrana: U nás nežijící druh zasluhuje ochrany, velmi lokální, většinou vzácný