Zubočárník žluťuchový - Gagitodes sagittata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Fabricius, 1877

Biotop: Mokré louky s porosty živné rostliny, okraje vodotečí

Živná rostlina: Žluťuchy, hlavně ž. žlutá

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, housenky žijí v době květu a výskytu nezralých semen žluťuch, jimiž se živí. Dorůstají u nás obvykle v polovině srpna až poč. září, motýli poletují od června.

Ohrožení a ochrana: Mimořádně lokální a vzácný druh v poslední době asi vyhynul na několika známých lokalitách, velmi ohrožený vysoušením mokřadů a strojním žnutím luk s živnou rostlinou, ohrozit je může i intenzivní sběr na malých plochách výskytu