Babočka bílé C - Nymphalis c-album

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Světliny listnatých lesů, jejich okraje a cesty, zahrady, sady

Živná rostlina: Kopřivy (Urtica), jilmy (Ulmus), vrby (Salix), chmel (Humulus lupulus) - housenky žijící na pěstovaných štocích bývají často nalézány při ručním "česání"), angrešt (Ribes uva-crispes) aj.

Životní cyklus: Obvykle bivolitní, s kratší diapauzou po líhnutí, u nás dvě formy (typická tmavá a světle rezavá) přezimují- jako jiné babočky- dospělci, kteří se k přezimování ukládají již koncem léta, jak ukazují tyto obrázky. Na informační tabuli v lese je nehybná babočka bilé C vyfocena koncem léta a potom i v zimě nad pokrývkou sněhu, brzy na jaře odletěla.

Ohrožení a ochrana: Zatím neohrožena