Home

Úvod

Milý návštěvníku této Galerie motýlů* (nebo spíše housenek a motýlů), děkujeme za zájem.

Při sestavování takovéto sbírky fotografií živých motýlů a jejich vývojových stadií, je vždy vhodné stanovit geografický prostor pro sledování druhů. V současné době je na internetu několik stránek, jejichž vymezení je jasné: věnují se motýlům České republiky. Tato Galerie si takové omezení vědomě neklade. Důvodů je více; předně – větší část fotografií (a sbírky) vznikala v době Československa, takže po oddělení Slovenska by bylo nutné vyřadit druhy a jejich fotografie, pocházející odtamtud. Ale také proměny fauny během posledních staletí napovídají, že druhová skladba hmyzu člověkem mechanicky vymezeného území (v našem případě ze středoevropského celku) není stálá, podléhá změnám v obou směrech – některé druhy mizí, jiné, dříve se zde nevyskytující, na naše území naopak pronikají. Je nám jasné, že přesto vymezení „domácí druhy“ dává pro vědeckou práci smysl a probíhající proměny lze k vybranému území historicky vztahovat. Ale domníváme se, že pohled na složení fauny přibližně (středo)-evropského prostoru je rovněž přínosný a to i když výběr je víceméně nahodilý, jako v našem případě. U motýlů jde navíc o tak atraktivní obrazové objekty, že jistě stojí zato využít možnost vidět i zástupce u nás (dnes i v minulosti) nežijících druhů byť jen ze spektakulárních důvodů. Čistě toto poslání má pak kapitolka věnovaná fotografiím exotických lepidopter, s nimiž jsem měl možnost se setkat a z nichž většina není ani druhově specifikována (nabídka se vám objeví, pod položkou Cizí motýli v menu).
Bohužel v době mého mládí byla odborná literatura o tzv. drobných motýlech („microlepidoptera“) prakticky nedostupná a v této Galerii, až na nepatrné výjimky, nejsou tito krásní motýlkové zastoupeni. Jak galerie vzniká, jsou postupně doplňovány jak údaje, tak obrázky. Za všechny jistě přítomné nepřesnosti a omyly se omlouvám a uvítám upozornění na ně.

Zároveň zde chci poděkovat za ochotnou nejrůznější pomoc pánům  Z. Laštůvkovi, J. Liškovi, J. Mackovi, L. Traxlerovi, F. Kramplovi, J. Jarošovi, A. Gottwaldovi.
Jiří Tichota, Praha – Točná 2017.

*Viz též rubriku O galerii