Babočka paví oko - Aglais io

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop: Nížiny až hory, všudypřítomný (ubiquist)

Živná rostlina: Kopřiva dvojdomá, méně chmel, na jihu drnavec lékařský

Životní cyklus: Mono- až bivoltinní, v přírodě dospělci po celý rok, přezimují imaga v přírodních i lidmi vybudovaných úkrytech (půdy, sklepy, stáje apod.). Vajíčka kladena hromadně, housenky žijí na živné rostlině - u nás většinou na kopřivě dvoudomé- pospolitě až téměř do zakuklení. Do třetího instaru nejsou housenky celé černé, na obrázcích vidíme vaječné a mladé housenky včetně toho, jak v řadě vedle sebe na pavučince požírají z kraje kopřivový list . Kukly nacházíme vzhledem k tomu, že dospělé se rozlézají a žijí jednotlivě na příhodných místech v okolí, (zídky, kameny, pařezy apod.). Část housenek, které se zakuklí přímo na potravě- kopřivách, vytvoří kukly zelené, velmi dobře přizpůsobené prostředí. Náš pravděpodobně vůbec nejznámější motýl, kterého pozná - díky nápadným očnm skvrnám - téměř každý (u bělásků, žluťásků, modrásků, příp. otakárků dokáže veřejnost poznat rod- tedy bělásek, v našem případě ale i druh-babočka paví oko). To navštěvuje nejrůznější květy, saje na nahnilém ovoci i vodu rozbahněných cest. Naše v současnosti asi nejhojnější babočka a jeden z nejhojnějších denních motýlů vůbec.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh