Babočka paví oko - Aglais io

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop: Nížiny až hory, všudypřítomný (ubiquist)

Živná rostlina: Kopřiva dvojdomá, méně chmel, na jihu drnavec lékařský

Životní cyklus: Mono- až bivoltinní, v přírodě dospělci po celý rok, přezimují imaga v přírodních i lidmi vybudovaných úkrytech (půdy, sklepy, stáje apod.). Vajíčka kladena hromadně, housenky žijí na živné rostlině - u nás většinou na kopřivě - pospolitě až téměř do zakuklení. Náš pravděpodobně vůbec nejznámější motýl, kterého pozná - díky nápadným očním skvrnám - téměř každý (u bělásků, žluťásků, modrásků, příp. otakárků dokáže veřejnost poznat rod, v našem případě ale i druh). Paví oko navštěvuje nejrůznější květy, saje na nahnilém ovoci i vodu rozbahněných cest. Naše v současnosti asi nejhojnější babočka a jeden z nejhojnějších denních motýlů vůbec.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh