Bělásek řepkový - Pieris napi

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: V horách i nížinách všude rozšířený druh, hojný v původní i narušené krajině

Živná rostlina: Nejrůznější brukvovité rostliny, polyfág

Životní cyklus: Bi- až trivoltinní, přezimují kukly. Jeden z nejhojnějších denních motýlů, všudypřítomný, podobný druhu P. rapae, mnohem vzácněji se u nás vyskytují další, na první pohled velmi podobné druhy. Housenky celý den na potravě, přes hruď připásané, bělavé kukly s tmavou kresbou (u podobného druhu rapae obvykle zelené) nacházíme v poloze hlavou nahoru často na různých zídkách, stěnách, kamenech.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený, hojný druh