Bělokřídlec třešňový - Lomographa bimaculata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Fabricius, 1775

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: