Bělopáska dubová - Catephia alchymista

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší, zejména teplé polohy dubových či smíšených lesů, v nich světliny, paseky

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, dospělci v V.-VII., někdy ještě druhá generace. Housenky jako u dalších stužkonosek přizpůsobené životu na větvičkách, k nimž jsou přes den přitisknuté. Motýli i housenky s noční aktivitou. Zobrazený exemplář housenky jsem získal z vajíčka od samice z Točné; v posledních dvaceti letech se však již motýl neobjevil. Je celkově vzácný, jen v teplých doubravách jižní Moravy (a Sloenska) je hojnější (v současné době vymizely navíc obecně i ostatní stužkonosky i tam, kde bývaly před časem běžné).

Ohrožení a ochrana: Druh velmi lokální a nehojný, současný stav mi není znám