Běloskvrnka jilmová - Meganephria bimaculosa

Rod: Psaphidinae

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: Teplé stráně s osluněnými jilmy

Živná rostlina: Hlavně jilmy, snad trnky, slivoně

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka na živné rostlině, housenky se líhnou v době rašení jilmů, první instary se pohybují (podobně jako stužkonosky) jako píďalky, i když mají vyvinuté (první dva páry ale zmenšené) panožky. V prvních dvou stadiích jsou houseničky jakoby stříbrné, v klidu jsou přitisknuté k větvičce, při vyrušení sebou často - opět jako stužkonosky - velice rychle mrskají. Imaga viditelně kresbou připomínají příbuznou běloskvrnku hlohovou - Allophyes oxyacanthae (nápadně velké můří skvrny), jsou ale mnohem světlejší a na zadních, světlých křídlech mají dvě tmavé skvrny, které jim daly jméno. Housenky se podle literatury nacházejí na keřovitých rostlinách; tam jsme je však hledali marně - všechny housenky byly na starých, stromovitých jilmech.

Ohrožení a ochrana: Druh se u nás vyskytuje jen na nejjižnější Moravě, kde je velmi lokální a vzácný.