Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Lesy, louky, okraje cest,

Živná rostlina: Polyfágní druh, kapradiny, kopřivy, vrby aj.

Životní cyklus: Druh pravidelně doplňovaný z jihu, bivoltinní, některé kukly přezimují, jiné dávají dospělce, kteří přezimují, ale jen někdy přežijí zimu. Housenka má mnoho různých barevných forem. Titulní obrázek ukazuje imago brzy po vylíhnutí, později zaujímá typický způsob klidového sezení se zvláštním složením křídel do úzké, zprohýbané podoby- viz další obr.

Ohrožení a ochrana: Druh doplňován z jihu, výskyt v různé početnosti