Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Lesy, louky, okraje cest,

Živná rostlina: Polyfágní druh, kapradiny, kopřivy, vrby aj.

Životní cyklus: Druh pravidelně doplňovaný z jihu, bivoltinní, některé kukly přezimují, jiné dávají dospělce, kteří přezimují, ale jen někdy přežijí zimu. Housenka má mnoho různých barevných forem

Ohrožení a ochrana: Druh doplňován z jihu, výskyt v různé početnosti