Bourovec pryšcový - Malacosoma castrensis

Rod: Lasiocampidae / Bourovcovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: