Dlouhozobka zimolezová - Hemaris fuciformis

Rod: Sphingidae / Lišajovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: