Dřevobarvec jahodníkový - Orbona fragariae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Vieweg 1790

Biotop: Nížiny i podhůří, lesní louky, křovinaté lemy luk, lesostepy, kamenité úhory

Živná rostlina: Různé keře i byliny, nejčastěji nízké trnkové porosty

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje motýl, na jaře klade vajíčka. Larvální perioda III.- VII., motýl i housenka aktivní v noci; veliká můra a mohutná housenka o níž se traduje informace, že je dravá a napadá ostatní housenky , německá literatura (Ebert) výslovně tvrdí, že jde o omyl, housenky jsou prý absolutně mirumilovné (a to i v zajetí, kde je jev častější) . Mírumilovnost potvrdil i kol. L. Traxler, který druh osobně choval ab ovo.

Ohrožení a ochrana: Druh patří k ustupujícím, u nás pravděpodobně nežije, nejblíže na již. Slovensku v Rakousku apod. Ohrožený druh