Drsnokřídlec hrušňový - Phigalia pilosaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kdese vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší vyšší polohy v horách, listnaté (smíšené) lesy, paseky, zahrady, parky

Živná rostlina: Různé listnaté stromy a keře, dub, lípa, hloh, ovocné stromy aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v hrabance. Velmi časná pídalka, může se za příhodných podmínek objevit již během ledna. Samice bezkřídlá, samci v mnoha barevných odstínech, častá melanická- černá forma ( snad v závislosti na stupni znečištění ovzduší). Také housenka barevně variabilní. Druh na mnoha místech v lesích hojný, samci přes den na kmenech stromů, samice po spáření šplhají do korun, po nakladení vajíček hynou. Druh - jako příbuzné druhy - nemá ústní ústrojí a dospělci nepřijímají potravu.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh, místy hojný