Drsnokřídlec lipový - Biston strataria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

 

Autor: Hufnagel, 1767

Biotop: Nižší polohy, světlé listnaté lesy, jejich okraje, parky, zahrady

Živná rostlina: Listnaté stromy, hlavně dub, bříza, ovocné stromy, na rašeliništích najdeme občas housenky i na rojovníku bahenním

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v zemi. Spolu s druhem B. betularia představuje tento biston největší druhy mezi drsnokřídleci, obě pohlaví jsou okřídlená. Motýly můžeme poměrně často vidět na jaře (III.-V.) sedět obvykle nízko na kmenech stromů, existuje celá řada barevných variant, včetně melnické odrůdy- celé černé. Také housenky, napodobující různými výstupky výtečně větvičky, na nichž vztyčené sedávají, jsou barevně proměnlivé, podle prostředí, kde žijí.

Ohrožení a ochrana: Druh neohrožený, místy hojný