Drsnokřídlec třešňový - Lycia hirtaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci. Druh L. hirtaria však tvoří výjimku, okřídlená jsou obě pohlaví, samec se pozná podle dlouze hřebenovitých tykadel, samice mají vyvinutá křídla jen řídce šupinkatá.

Autor: Clerck, 1759

Biotop: Nízke i vyšší polohy, listnaté lesy, stromořadí, parky

Živná rostlina: Trnka, hloh, dub, ovocné stromy ad.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Obě pohlaví jsou okřídlená, letová perioda většinou od III. do IV., housenky v V.-VII. Druh nemá vyvinuté ústní ústrojí a žije jako dospělci krátce.

Ohrožení a ochrana: Velmi rozšířeny, místy hojný