Drsnokřídlec třešňový - Lycia hirtaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Drsnokřídleci jsou píďalky známé především tím, že některé druhy mají bezkřídlé samice a jejich přítomnost tak stvrzuje starobylost- původnost lesů či luk, kde se vyskytují. Připomínají (u druhů s bezkřídlými samicemi samci) také v klidové pozici spíše můry – na rozdíl od ostatních píďalek mají dost silná těla a křídla drží střechovitě nad nimi sklopená. Samci jsou také dobrými, rychlými letci

Autor: Clerck, 1759

Biotop: Nízke i vyšší polohy, listnaté lesy, stromořadí, parky

Živná rostlina: Trnka, hloh, dub, ovocné stromy ad.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Obě pohlaví jsou okřídlená, letová perioda většinou od III. do IV., housenky v V.-VII.

Ohrožení a ochrana: Velmi rozšířeny, místy hojný