Hnědopáska dubová - Minucia lunaris

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny a pahorkatiny, dubové lesy v teplých polohách

Živná rostlina: Dub

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly. Housenky žijí na nízkých dubových větvích, často na výhoncích kolem pařezů. Požírají pouze měkké, čerstvé, často ještě načervenalé listy, vyzrálé tuhé listy nepřijímají. Dospělci mají noční aktivitu, ale pokud jsou ve dne vyplašeni, vyletují prudkým klikatým letem a nedaleko prudce zapadnou do spadaného listí. Létají od IV.-VI., housenky v VI.-VIII. Větší housenky se chovají podobně jako housenky stužkonosek-jsou přitisknuté k větvičkám, při vyrušení se pouštějí a prudce sebou mrskají na zemi.

Ohrožení a ochrana: Druh nehojný, zdá se, že mizící