Hřbetozubec stříbroskvrnný - Spatalia argentina

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny a pahorkatiny, dubové či smíšené lesy s duby, teplomilný druh

Živná rostlina: Duby, řídčeji topoly a vrby

Životní cyklus: Bivotinní, přezimuje kukla, letová doba V.-VI. a IX. Housenky napodobují větvičky a trochu tak připomínají vzhledem píďalky (samozřejmě ale mají panožky v plném počtu).
Motýl, žijící v dubových a smíšených lesích v posledních desetiletích vymizel z mnoha míst středních Čech, v teplých oblastech zejm. Moravy je ale místy stále hojný.

Ohrožení a ochrana: Obecně neohrožen